Vés al contingut principal

Assegurances i plans

Creand Vida Finançament Empresa

Una assegurança de vida que, en cas de mort o invalidesa total i permanent de l’assegurat, cobreix els saldos deutors (descoberts, crèdits, préstecs, etc.) dels comptes bancaris als quals està vinculat l’assegurat. 

Producte contractat amb CA Vida Assegurances, SA. 

Avantatges de Creand Vida Finançament Empresa 

Pensat per a propietaris o apoderats d’empreses que vulguin tenir la seguretat que tot quedi sota control davant d’un incident greu. 

Number One

L’assegurança garanteix als seus familiars més propers no haver-se de fer càrrec dels deutes del difunt. 

Number Two

El capital assegurat és l’equivalent al saldo deutor dels comptes que l’assegurat tingui a Creand. 

Number Three

El cost de la prima és proporcional al saldo deutor de l’assegurat, de manera que la prima es redueix a mesura que els préstecs s’amortitzen. 

Prestacions de Creand Vida Finançament Empresa 

El capital màxim que es pot assegurar és l’equivalent a un saldo deutor de fins a 900.000 €. 

En cas de sinistre

Els beneficiaris han de comunicar el sinistre dins el termini dels 90 dies següents a la data en què s’hagi produït. 

En cas d’invalidesa total i permanent de l’assegurat, cal presentar un certificat mèdic on s’especifiqui el motiu o la malaltia que origina la invalidesa i un altre certificat de la CASS que defineixi el percentatge d’invalidesa. 

En cas de mort de l’assegurat, cal presentar un certificat de defunció del Registre Civil.

Et pot interessar

Tens cap dubte?

Si tens alguna pregunta o necessites més informació, posa’t en contacte amb nosaltres i t’ajudarem.