No facilitis les teves dades personals a través d’enllaços en e-mails, SMS o trucades. Creand no te les demanarà mai. Si tens dubtes, truca al +376 888 888

Vés al contingut principal

Inversió estrangera a Andorra

Si estàs pensant en iniciar un projecte empresarial a Andorra, el nostre Servei Unitat Inversió Estrangera és el partner que necessites per fer front a les gestions que puguis requerir.

Avantatges del servei

Aquest servei compta amb professionals amb una àmplia experiència que donen resposta a les necessitats que puguin sorgir. Posem a la teva disposició:

Number One

Un grup bancari sòlid amb una asseguradora referent al Principat d’Andorra.

Number Two

Gestors especialitzats i altament qualificats.

Number Three

Agilitat en les gestions.

Number Four

Una àmplia gamma de serveis bancaris.

Per què a Andorra?

Amb l’objectiu de diversificar l’economia, Andorra està fent un esforç per impulsar la inversió estrangera. Diferents normatives posicionen l’economia andorrana en una situació adequada per competir en igualtat de condicions amb les economies veïnes i convertir Andorra en una destinació atractiva per a: 

 • Turisme.
 • Esquí.
 • Comerç.
 • Sector financer.

Com pots accedir a la Inversió estrangera amb Creand 

El Servei Unitat d’Inversió Estrangera, ubicat a l’oficina de la seu social de Creand, és una unitat creada pel banc per donar servei a les empreses que volen iniciar un projecte empresarial a Andorra. 

Aquesta unitat està dedicada única i exclusivament a oferir el seu servei i a donar suport a les gestions que aquestes empreses puguin requerir. T’expliquem el procediment d’obertura d’un compte d’inversió estranger a Creand: 

Per a l’obertura d’un Compte Societat en constitució, el propietari de l’empresa haurà de facilitar a la Unitat d’Inversió Estrangera la documentació següent (mitjançant el correu electrònic o bé lliurant-la a l’oficina de la seu social de Creand): 

 • Autorització de Govern a la inversió estrangera. 
 • Sol·licitud d’inversió estrangera. 
 • Reserva de denominació social. 
 • Declaracions tributàries de persona física dels dos darrers exercicis. 
 • Document de reintegrament de capital social, en cas d’ingrés en efectiu. 
 • Passaport o DNI. 
 • Certificat de penals postil·lat. 
 • Escrit que expliqui de manera àmplia i detallada l’històric del client, l’activitat de la societat i l’operativa del compte, incloent-hi una llista de clients i proveïdors, la situació geogràfica, els mitjans de pagament necessaris i la facturació esperada. 

Per poder subrogar el compte de la societat “en constitució”, la Unitat d’Inversió Estrangera ha de tenir un dossier de l’empresa que reuneixi tota la documentació necessària. En conseqüència, el client haurà de facilitar la informació següent, tant pel que fa a la seva persona com a la societat: 

 • Societat andorrana: escriptura de constitució, registre de societats, registre de comerç i NRT. 
 • Declaració tributària de societat andorrana i/o societat en el país d’origen. 
 • Balanços de societat andorrana i/o societat al país d’origen, si escau. 
 • Registre de la societat (K-Bis a França) al país d’origen, si escau. 

En funció de l’activitat mercantil, el banc podrà demanar informació addicional a la detallada. Un cop feta aquesta anàlisi, el client haurà de presentar-se personalment per signar la documentació d’obertura del compte, el Know Your Client (jurídic) i el Formulari FATCA W8BEN

Tens cap dubte?

Si tens alguna pregunta o necessites més informació, posa’t en contacte amb nosaltres i t’ajudarem.