No facilitis les teves dades personals a través d’enllaços en e-mails, SMS o trucades. Creand no te les demanarà mai. Si tens dubtes, truca al +376 888 888

Vés al contingut principal

PER QUÈ andorra?

Una economia avançada

Andorra és un país modern que es beneficia d’un marc polític únic, estable i singular per la seva història, pel seu entorn social i natural, i per la seva economia dinàmica que el converteix en un Estat desenvolupat i atractiu.

Economia en dades

El turisme que inclou el comerç, la construcció, el sistema financer i els serveis són els principals sectors de l’economia.

Surface

35.399€

PIB nominal per càpita.

Salary Min

1.157,87€

Salari mínim mensual.

Due

48,4%*

Deute públic total (% del PIB).

*FMI, 2020.

Pay

2.193,05€

Salari mitjà mensual.

Tax Pressure

25,0%

Pressió fiscal (% del PIB).

Visitors

Més de 5 milions

Visitants el 2021.

Shopping

65,4%

Visitants que venen principalment a comprar.

World

95,7%

Llars amb accés a Internet.

Font: Departament d’Estadística, Govern d’Andorra.
Dades: desembre de 2021.