Vés al contingut principal

HIPOTEques i PRèstecs

Hipoteques

Estàs pensant a comprar una casa? Com seria la llar dels teus somnis? 

A Creand volem ajudar-te a construir aquesta nova història, amb totes les facilitats per aconseguir l’habitatge que desitges. 

Avantatges

La Hipoteca és un préstec amb garantia hipotecària al qual s’aplica un tipus d’interès variable que es revisa periòdicament, ajustant-lo respecte de l’índex de referència pactat. 

Fund

Decideix l’import a finançar

Amb un màxim de finançament del 80% del valor de l’immoble perquè comencis el teu nou projecte fàcilment.

Time

Fins a 25 anys 

Tria el termini de què disposaràs per efectuar el pagament. 

Deposit

En funció dels teus ingressos 

Establirem una quota en funció de la capacitat d’endeutament, que no sobrepassarà el 40% dels ingressos mensuals familiars. 

Calcula la teva quota

Calcula la teva quota

Configura el préstec segons les teves necessitats de finançament i beneficia't d'un tipus d'interès variable molt avantatjós.

20.000,00 €
20.000,00 € 1.000.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 € 320.000,00 €
1 anys
1 any 25 anys
Euribor + 0 %
Euribor + 0 % Euribor + 5 %

Detall del teu préstec

Consulta la quota i altres característiques del préstec fent clic a "Calcular".

El tipus d’interès que s’aplica és l’euríbor del 30 de juny 2023.

Obligatoriedad de contratación del seguro Creand Vida Finançament.

Tota operació de finançament requereix un estudi per part de Creand Crèdit Andorrà i la concessió d’un préstec està subjecta als criteris de risc del banc.

Les simulacions efectuades per la calculadora de l’entitat a partir de les dades incloses pel client/usuari tenen un caràcter merament informatiu, per la qual cosa no constitueixen una oferta vinculant ni una recomanació de Creand Crèdit Andorrà per a la contractació del producte indicat, ni cap compromís per part del banc per a la seva concessió, ni tampoc del client/usuari que utilitzi el simulador per a la seva sol·licitud o contractació. La informació continguda en el simulador no substitueix ni modifica la continguda en la documentació precontractual i contractual corresponent a una sol·licitud de finançament. En particular, Creand Crèdit Andorrà facilitarà al client/usuari els documents establerts per la normativa aplicable.

Despeses

Activos

Taxació i peritatge 

A partir de 300 €. 

Contract

Despeses de notaria 

Tax 1

Impost de transmissió patrimonial 

Office

Cèdula d’habitabilitat 

Fund

Formalització del préstec 

Segons la modalitat d’hipoteca, un pagament entre el 0,50 i l’1,50% de l’import prestat. 

Security

Assegurança 

Les assegurances de vida i de la llar són obligatòries, i a més pots contractar una assegurança de gestió per als tràmits administratius. 

Documentació necessària 

  • Client de Creand: Punts de la CASS.
  • No clients: punts de la CASS, certificat de residència, passaport/DNI i extracte bancari amb moviments dels darrers 6 mesos. 

  • Informe de taxació de l’habitatge.
  • Cost real a pagar i, si escau, fotocòpia del contracte de promesa de compravenda amb la immobiliària o el venedor. 
  • Fotocòpia de l’escriptura pública. 

Preguntes freqüents 

Si t’interessa demanar una hipoteca hauràs d’informar al banc sobre la teva situació laboral, els ingressos que tens, els justificants de nòmina, la teva vida laboral i també si tens altres immobles o préstecs. A més a més, hauràs de tenir en compte que la quota mensual de la hipoteca no pot superar el 30% dels ingressos nets. Tanmateix, hauràs de comunicar la teva situació familiar i l’edat, ja que el banc no permet que al finalitzar el pagament el titular sobrepassi dels 65 anys.

Independentment d’aquests factors, existeixen altres maneres de refermar la nostra solvència. Per una banda, aportant 2 titulars a la hipoteca, pel fet que suposaria una doble garantia. I per l’altra, incloent a analistes, ja que avalarien el teu compromís per fer front a la hipoteca amb els seus propis bens. Això sí, hauran de tenir ingressos estables o ser lliures de càrregues.

Per finalitzar, hauràs de portar una taxació del immoble que vols hipotecar al banc, el qual sol concedir el 80% del valor de la taxació. A partir d’aquest punt, hauràs de observar si podràs assumir el 20 % restant i les despeses associades a la compra.

En cas de vendre l’habitatge per un preu més elevat a l’import del capital pendent del préstec hipotecari vigent, podràs pagar el deute al moment que s’efectuï l’operació de compra-venda. A més a més, podries cancel·lar el préstec el mateix dia de la firma de l’escriptura al notari.

Es tracta d’un document creat pels bancs a petició del client titular del préstec, certificant el deute pendent d’amortitzar del préstec hipotecari.

La informació que s’exposa en el certificat és la següent; el capital pendent d’amortitzar del préstec hipotecari, la data d’emissió del certificat. També, pot notificar els interessos de demora per quotes impagades i possibles comissions o penalitzacions per cancel·lació anticipada.

Tens cap dubte? 

Si tens alguna pregunta o necessites més informació, posa’t en contacte amb nosaltres i t’ajudarem.